Tractaments de vidres

Segons les necessitats i preferències de cadascú, aplicarem als vidres de les ulleres un tractament o un altre, concretament al seu cristall base.

Vidres  Antireflexants


A aquests vidres se’ls aplica un tractament a la superfície de la lent per evitar que es reflecteixi la llum millorant així la qualitat d’imatge que rep l’usuari.

 

Les ulleres amb antireflexant les aconsellem per conduir i quan es té una continuada exposició a dispositius digitals (mòbils, tauletes, ordinadors…). El tractament que s’aplica a aquests vidres permet, a més, millorar la fatiga visual, eliminar enlluernaments i mantenir nets els vidres durant més temps.

 

Avui dia, aconsellem fer servir sempre vidres amb antireflexant a l’hora de fer-se unes ulleres graduades.

Filtre llum Blava


Les ulleres amb filtre de llum blau absorbeixen la part més nociva d’aquesta llum, que es troba en pantalles led, mòbils, pc, tablets o en la il·luminació ambiental amb llums LED. Per tant, és recomanable fer servir aquest filtre quan els nostres ulls estan exposats contínuament o durant períodes de temps molt llargs a aquestes fonts de llum blava, ja que evitem que la llum llarga d’ona curta (400-420) ens arribi fins a la retina.

 

D´aquesta manera ens protegim de les radiacions nocives, disminuïm l´enlluernament i augmentem la sensibilitat al contrast.

square_9

Vidres Fotocromàtics


Els vidres fotocromàtics contenen unes partícules que s’enfosqueixen en ser exposades a la radiació (UVA) i se n’aclareixen en absència.

 

Aquestes lents recomanem fer-les servir en zones obertes, com per la ciutat, o per a esportistes que van per terrenys amb alternança d’ombres i llums, ja que, milloren el contrast en absorbir part de llum. Actualment, també es fan servir com a complement de moda.

 

És important ressaltar que aquest tipus de vidres no s’enfosqueix a l’interior del cotxe atès que el parabrisa absorbeix un 99% de la llum ultraviolada, l’encarregada d’activar les partícules fotocromàtiques.

Filtres visuals Terapèutics


Són filtres especials que absorbeixen certes longituds d’ona i estan indicats per a pacients amb patologies retinianes.

 

Ajuden a millorar el contrast i la qualitat de vida de la persona que les fa servir.

square_2