Assegurança infantil

gafas_kids_2

Assegurança d’ulleres per a nens gratuïta

Òptica Ximenes posa a la vostra disposició l‘assegurança infantil gratuïta per a nens menors de 12 anys, amb l’objectiu que puguin disposar d’unes ulleres i vidres el més ajustats a la graduació i per tant corregeixin les seves deficiències visuals amb el màxim rigor.

En què consisteix?

L’assegurança consisteix en què si un menor de 12 anys, que s’ha fet les ulleres a qualsevol dels nostres centres, li canvia la graduació, li farem i muntarem tantes vegades com calgui, uns vidres nous gratuïtament adaptats a la nova fitxa visual.

Condicions

L’assegurança té una durada d’un any que comença a comptar des del dia que es fa el lliurament de les ulleres al menor i s’aplica a qualsevol ullera de qualsevol marca comprada a les nostres òptiques.

En cas d’ulleres de sol graduades, les condicions de l’assegurança són les mateixes que per a ulleres de vista graduades.